Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Agost 2014 

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 1528 agost 2014
Llibre complet Descargar pdf 2308 agost 2014
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 58 agost 2014
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 293 agost 2014

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 491 agost 2014
Altes de demanda Descargar pdf 247 agost 2014
Baixes de demanda Descargar pdf 275 agost 2014
Llocs oferts Descargar pdf 200 agost 2014
Col·locacions Descargar pdf 290 agost 2014

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 783 agost 2014
Altes de demanda Descargar pdf 390 agost 2014
Baixes de demanda Descargar pdf 457 agost 2014
Llocs oferts Descargar pdf 265 agost 2014
Col·locacions Descargar pdf 214 agost 2014