Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Juny 2014 

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 1526 juny 2014
Llibre complet Descargar pdf 2321 juny 2014
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 58 juny 2014
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 292 juny 2014

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 491 juny 2014
Altes de demanda Descargar pdf 159 juny 2014
Baixes de demanda Descargar pdf 188 juny 2014
Llocs oferts Descargar pdf 201 juny 2014
Col·locacions Descargar pdf 203 juny 2014

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 783 juny 2014
Altes de demanda Descargar pdf 391 juny 2014
Baixes de demanda Descargar pdf 457 juny 2014
Llocs oferts Descargar pdf 267 juny 2014
Col·locacions Descargar pdf 214 juny 2014