Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Setembre 2014 

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 1557 setembre 2014
Llibre complet Descargar pdf 2307 setembre 2014
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 58 setembre 2014
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 294 setembre 2014

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 492 setembre 2014
Altes de demanda Descargar pdf 247 setembre 2014
Baixes de demanda Descargar pdf 275 setembre 2014
Llocs oferts Descargar pdf 200 setembre 2014
Col·locacions Descargar pdf 290 setembre 2014

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 783 setembre 2014
Altes de demanda Descargar pdf 392 setembre 2014
Baixes de demanda Descargar pdf 458 setembre 2014
Llocs oferts Descargar pdf 267 setembre 2014
Col·locacions Descargar pdf 215 setembre 2014