Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Abril 2015 

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 1651 abril 2015
Llibre complet Descargar pdf 2248 abril 2015
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 169 abril 2015
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 293 abril 2015

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 490 abril 2015
Altes de demanda Descargar pdf 247 abril 2015
Baixes de demanda Descargar pdf 273 abril 2015
Llocs oferts Descargar pdf 200 abril 2015
Col·locacions Descargar pdf 290 abril 2015

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 765 abril 2015
Altes de demanda Descargar pdf 384 abril 2015
Baixes de demanda Descargar pdf 450 abril 2015
Llocs oferts Descargar pdf 376 abril 2015
Col·locacions Descargar pdf 214 abril 2015