Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Novembre 2015 

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 1651 novembre 2015
Llibre complet Descargar pdf 2248 novembre 2015
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 169 novembre 2015
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 293 novembre 2015

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 490 novembre 2015
Altes de demanda Descargar pdf 247 novembre 2015
Baixes de demanda Descargar pdf 273 novembre 2015
Llocs oferts Descargar pdf 200 novembre 2015
Col·locacions Descargar pdf 290 novembre 2015

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 765 novembre 2015
Altes de demanda Descargar pdf 384 novembre 2015
Baixes de demanda Descargar pdf 450 novembre 2015
Llocs oferts Descargar pdf 376 novembre 2015
Col·locacions Descargar pdf 214 novembre 2015