DADES ESTADÍSTIQUES D'OCUPACIÓ

Febrer 2016 

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 1651 febrer 2016
Llibre complet Descargar pdf 2248 febrer 2016
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 169 febrer 2016
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 293 febrer 2016

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 490 febrer 2016
Altes de demanda Descargar pdf 247 febrer 2016
Baixes de demanda Descargar pdf 273 febrer 2016
Llocs oferts Descargar pdf 200 febrer 2016
Col·locacions Descargar pdf 290 febrer 2016

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 765 febrer 2016
Altes de demanda Descargar pdf 384 febrer 2016
Baixes de demanda Descargar pdf 450 febrer 2016
Llocs oferts Descargar pdf 376 febrer 2016
Col·locacions Descargar pdf 214 febrer 2016