Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Octubre 2016 

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 1651 octubre 2016
Llibre complet Descargar pdf 2248 octubre 2016
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 169 octubre 2016
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 293 octubre 2016

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 490 octubre 2016
Altes de demanda Descargar pdf 247 octubre 2016
Baixes de demanda Descargar pdf 273 octubre 2016
Llocs oferts Descargar pdf 200 octubre 2016
Col·locacions Descargar pdf 290 octubre 2016

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 765 octubre 2016
Altes de demanda Descargar pdf 384 octubre 2016
Baixes de demanda Descargar pdf 450 octubre 2016
Llocs oferts Descargar pdf 376 octubre 2016
Col·locacions Descargar pdf 214 octubre 2016