Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Juny 2017 

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 1751 juny 2017
Llibre complet Descargar pdf 2248 juny 2017
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 179 juny 2017
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 293 juny 2017

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 490 juny 2017
Altes de demanda Descargar pdf 247 juny 2017
Baixes de demanda Descargar pdf 273 juny 2017
Llocs oferts Descargar pdf 200 juny 2017
Col·locacions Descargar pdf 290 juny 2017

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 765 juny 2017
Altes de demanda Descargar pdf 384 juny 2017
Baixes de demanda Descargar pdf 450 juny 2017
Llocs oferts Descargar pdf 376 juny 2017
Col·locacions Descargar pdf 214 juny 2017