Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Febrer 2018 

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 1751 febrer 2018
Llibre complet Descargar pdf 2248 febrer 2018
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 179 febrer 2018
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 293 febrer 2018

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 490 febrer 2018
Altes de demanda Descargar pdf 247 febrer 2018
Baixes de demanda Descargar pdf 273 febrer 2018
Llocs oferts Descargar pdf 200 febrer 2018
Col·locacions Descargar pdf 290 febrer 2018

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 765 febrer 2018
Altes de demanda Descargar pdf 384 febrer 2018
Baixes de demanda Descargar pdf 450 febrer 2018
Llocs oferts Descargar pdf 376 febrer 2018
Col·locacions Descargar pdf 214 febrer 2018