Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Maig 2018 

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 1751 maig 2018
Llibre complet Descargar pdf 2248 maig 2018
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 179 maig 2018
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 293 maig 2018

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 490 maig 2018
Altes de demanda Descargar pdf 247 maig 2018
Baixes de demanda Descargar pdf 273 maig 2018
Llocs oferts Descargar pdf 200 maig 2018
Col·locacions Descargar pdf 290 maig 2018

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 765 maig 2018
Altes de demanda Descargar pdf 384 maig 2018
Baixes de demanda Descargar pdf 450 maig 2018
Llocs oferts Descargar pdf 376 maig 2018
Col·locacions Descargar pdf 214 maig 2018