Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Agost 2019

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data

Llibre complet

Descargar

pdf

1751

agost 2019

Llibre complet

Descargar

xls

2248

agost 2019

Introducció i descripció de conceptes

Descargar

pdf

179

agost 2019

Resum (gràfics i taules)

Descargar

pdf

293

agost 2019

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data

Demandes pendents

Descargar

pdf

490

agost 2019

Altes de demanda

Descargar

pdf

247

agost 2019

Baixes de demanda

Descargar

pdf

273

agost 2019

Llocs oferts

Descargar

pdf

200

agost 2019

Col·locacions

Descargar

pdf

290

agost 2019

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data

Demandes pendents

Descargar

pdf

765

agost 2019

Altes de demanda

Descargar

pdf

384

agost 2019

Baixes de demanda

Descargar

pdf

450

agost 2019

Llocs oferts

Descargar

pdf

376

agost 2019

Col·locacions

Descargar

pdf

214

agost 2019