Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Setembre 2019

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data

Llibre complet

Descargar

pdf

1751

setembre 2019

Llibre complet

Descargar

xls

2248

setembre 2019

Introducció i descripció de conceptes

Descargar

pdf

179

març 2019

Resum (gràfics i taules)

Descargar

pdf

293

setembre 2019

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data

Demandes pendents

Descargar

pdf

490

setembre 2019

Altes de demanda

Descargar

pdf

247

setembre 2019

Baixes de demanda

Descargar

pdf

273

setembre 2019

Llocs oferts

Descargar

pdf

200

setembre 2019

Col·locacions

Descargar

pdf

290

setembre 2019

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data

Demandes pendents

Descargar

pdf

765

setembre 2019

Altes de demanda

Descargar

pdf

384

setembre 2019

Baixes de demanda

Descargar

pdf

450

setembre 2019

Llocs oferts

Descargar

pdf

376

setembre 2019

Col·locacions

Descargar

pdf

214

setembre 2019