DADES ESTADÍSTIQUES D'OCUPACIÓ

Metodologia SISPE 

El 3 de maig de 2005 va entrar en vigor el nou model de gestió SISPE que integra la informació relativa a les polítiques actives d'ocupació i a les prestacions per desocupació, que duen a terme els Serveis Públics d'Ocupació, Estatal i Autonòmics.

Aquest nou sistema va fer necessari un canvi en la forma en què es determinen els col·lectius que han de ser exclosos de les demandes pendents, per obtenir l'atur registrat, conforme a l'Ordre Ministerial de març de 1985.

La comparació d'aquesta nova metodologia i la que es realitzava fins a maig de 2005, es pot consultar en el document Influencia de la implantació SISPE en l'atur registrat (pdf - 561 KB) .