INFORMACIÓ MENSUAL/ANUAL DE MERCAT DE TREBALL DE PERSONES TITULADES

El Servei Públic d'Ocupació Estatal elabora aquests informes, que reflecteixen la informació de mercat de treball per titulació, segons les dades que disposen els diferents Serveis Públics d'Ocupació.