INFORMES ANUALS DEL MERCAT DE TREBALL PROVINCIAL I MUNICIPAL

Per col·lectius a partir de 2018: Bizkaia

Any Publ. Títol del document Descàrrega

2019

Mercat de Treball per col·lectius 2019 Bizkaia (Dades 2018)

Descargar

2018 Mercat de Treball per col·lectius 2018 Bizkaia (Dades 2017) Descargar