INFORMES ANUALS DEL MERCAT DE TREBALL PROVINCIAL I MUNICIPAL

Per col·lectius a partir de 2018: Zamora

Año Publ. Título del documento Descarga

2019

Mercat de Treball per col·lectius 2019 Zamora (Dades 2018)

Descargar

2018 Mercado de Trabajo por colectivos 2018 Zamora (Datos 2017) Descargar