QUÈ ÉS L'OBSERVATORI?

És una unitat tècnica que analitza la situació i les tendències del mercat de treball, les ocupacions, els col·lectius d'interès per a l'ocupació i les transformacions que es produeixen en el mateix, anticipant-se als reptes i requeriments que el mercat de treball planteja i facilitant, així, la presa de decisions.

¿Què fem?

  • Investiguem sobre els elements que permeten donar resposta a les necessitats que es demanden, com a base de la política d'ocupació i formació.
  • Estudiem les activitats i les ocupacions en les quals s'està creant o generant ocupació.
  • Oferim informació sobre perfils de les ocupacions i les necessitats de formació dels treballadors.
  • Realitzem estudis/informis sobre el mercat de treball, col·lectius d'interès per a l'ocupació, ocupacions i activitats, amb major presència als territoris, alhora que la seva tendència i prospectiva, en la generació d'ocupació a curt i mig termini.
  • Propiciem la cerca de nous jaciments d'ocupació, els moviments i canvis que es produeixen al mercat de treball i que modifiquen els continguts de les ocupacions.
  • Elaborem informació i presta assessorament tècnic a entitats i agents/gestors de les polítiques de formació i ocupació, i informa als usuaris relacionats amb el mercat de treball i al ciutadà en general.
  • Participem en conferències, ponències, jornades i fòrums sobre mercat de treball.
  • Cooperem i col·laborem amb els Observatoris dels Serveis Públics d'Ocupació autonòmics i amb altres Observatoris institucionals, a nivell nacional i internacional.
  • Utilizamos las tecnologías que faciliten la mejora, ampliación y agilización de la información.

¿On estem?

L'Observatori de les Ocupacions del Servei Públic d'Ocupació Estatal, compta amb una xarxa de tècnics distribuïts entre els Serveis Centrals i totes les províncies, que treballen de forma coordinada, formant equips de treball que es constitueixen entorn de/entorn de les diferents activitats que es realitzen.