REVISTA SEMESTRAL QUADERNS DEL MERCAT DE TREBALL (CMT)