CARTA DE SERVEIS

Les cartes de serveis són els instruments a través dels quals els òrgans, organismes i ens públics i altres entitats de l'Administració General de l'Estat informen els ciutadans i els usuaris sobre els serveis que tenen encomanats, sobre els drets que els assisteixen en relació amb aquests serveis i sobre els compromisos de qualitat en la seva prestació. El seu origen està vinculat a millorar els serveis públics i a atendre les demandes dels ciutadans.

La Carta de serveis del Servei Públic d'Ocupació Estatal conté informació sobre els serveis més rellevants que presta l'organisme i els nivells de qualitat en la seva prestació, els quals es reflecteixen en els compromisos amb la ciutadania que la carta recull.