FUNCIONARIS INTERINS

Aquí pots consultar tot el relatiu al procés de selecció per a funcionaris interins per al SEPE l'any 2018 i 2019.

Convocatòria

  • Resolució de la Secretaria d'Estat de Funció Pública per la qual es deixa sense efecte la Resolució de 6 de juny de 2017, per la qual s'autoritza el Servei Públic d'Ocupació Estatal a realitzar el procediment de gestió i aprovació de Llistes de Candidats dels cossos de Gestió de l'Administració Civil de l'Estat i General Auxiliar de l'Administració de l'Estat per ser nomenats funcionaris/as interins/as, la selecció del qual s'encomana al propi Servei Públic d'Ocupació Estatal.
  • Resolución de 11 de mayo de 2018 de la Secretaria de Estado de Función Pública, por la que se autoriza al SEPE a realizar el procedimiento de gestión y aprobación de listas de candidatos para el nombramiento de funcionarios interinos. La solicitud (Anexo II) deberá dirigirse a la Dirección Provincial del SEPE correspondiente al ámbito geográfico solicitado en dicho Anexo. 
  • Resolució de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual es modifica la Resolució de 11 de maig de 2018, per la qual s'autoritza al Servei Públic d'Ocupació Estatal a realitzar el procediment de gestió i aprovació de les Llistes de Candidats dels cossos de Gestió de l'Administració Civil de l'Estat, General Administratiu i General Auxiliar de l'Administració de l'Estat per ser nomenats funcionaris/as interins/as.

2019

12/06/2019: Resolució del de 11 juny de 2019 per la qual es modifiquen Relacions provisionals d'aspirants admesos i exclosos de la llista de candidats en el Cos de Gestió de l'Administració Civil de l'Estat, General Administratiu i en el Cos General Auxiliar de l'Administració de l'Estat.

12/06/2019: Resolució de 11 de juny de 2019, per la qual es modifiquen les relacions amb les valoracions provisionals dels candidats a la província de León.

2018

Publicades el 03/07/2018 dia les resolucions definitives d'aspirants admesos/exclosos per al nomenament de funcionaris interins en el SEPE i Resolució del Tribunal amb puntuació mínima per superar el procés de valoració.

  • Resolución de 27 de junio de 2018, por la que se determina la puntuación mínima para superar el proceso (Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado y Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado).

En aquest enllaç trobaràs totes les Resolucions amb les Valoracions Provisionals de candidats/as per al nomenament com a funcionaris/as interins/as en el SEPE.

2020

06/02/2020 Resolució del Tribunal per la qual s'admet el canvi a la província d'Illes Balears (Eivissa) de les llistes de candidats/as per al nomenament de funcionaris/as interins/as del SEPE. 

2019

20/12/2019 Resolució del Tribunal per la qual s'admet el canvi a la província de Girona de les llistes de candidats/as per al nomenament de funcionaris/as interins/as del SEPE. 

20/12/2019 Resolució de 19 de desembre de 2019, per la qual es modifica el llistat definitiu de candidats/as admesos/as en el Cos de Gestió de l'Administració Civil de l'Estat, a Saragossa, en la qual apareixen encriptats les dades personals dels aspirants.

08/11/2019Resolució del Tribunal per la qual s'admet el canvi a la província de Madrid de les llistes de candidats/as per al nomenament de funcionaris/as interins/as del SEPE. 

08/11/2019 Resolució del Tribunal per la qual s'admet el canvi a la província d'Alacant de les llistes de candidats/as per al nomenament de funcionaris/as interins/as del SEPE. 

07/10/2019 Resolució del Tribunal per la qual s'admet el canvi a la província de Cadis de les llistes de candidats/as per al nomenament de funcionaris/as interins/as del SEPE. 

10/09/2019 Resolució del Tribunal per la qual s'admet el canvi a la província de La Rioja de les llistes de candidats/as per al nomenament de funcionaris/as interins/as del SEPE. 

02/08/2019: Resolució del Tribunal per la qual s'admet el canvi a la província d'Astúries de les llistes de candidats/as per al nomenament de funcionaris/as interins/as del SEPE.

18/07/2019: Resolució del Tribunal per la qual s'admet el canvi a la província de Conca de les llistes de candidats/as per al nomenament de funcionaris/as interins/as del SEPE. 

20/06/2019: Resolució del Tribunal per la qual s'admet el canvi a la província d'Osca de les llistes de candidats/as per al nomenament de funcionaris/as interins/as del SEPE. 

12/06/2019: Resolució del de 11 juny de 2019 per la qual es modifiquen Relacions definitives d'aspirants admesos i exclosos de la llista de candidats en el Cos de Gestió de l'Administració Civil de l'Estat, General Administratiu i en el Cos General Auxiliar de l'Administració de l'Estat.

12/06/2019: Resolució de 11 de juny de 2019, per la qual es modifiquen les relacions amb les valoracions definitives dels candidats a la província de León.

7/06/2019: Resolució de 6 de juny de 2019, per la qual es modifiquen els llistats de valoració definitiva de mèrits dels aspirants en el Cos de Gestió de l'Administració Civil de l'Estat, General Administratiu i en el Cos General Auxiliar de l'Administració de l'Estat a Madrid.

2018

16/07/2018: Resolucions Valoració definitiva de candidats/as per al nomenament com a funcionaris/as interins/as en el SEPE a les províncies de Bizkaia, Ceuta, Soria i Tarragona.

17/07/2018: Resolucions Valoració definitiva de candidats/as per al nomenament com a funcionaris/as interins/as en el SEPE a les províncies de Barcelona, Conca, Girona, La Rioja, Navarra, Salamanca i Teruel.

17/07/2018. Resolucions Valoració definitiva de candidats/as per al nomenament com a funcionaris/as interins/as en el SEPE a les províncies d'Àlaba , Almeria, Àvila, Guadalajara, Huesca, Lleida, Orense, Palencia, i Toledo.

18/07/2018: Resolucions Valoració definitiva de candidats/as per al nomenament com a funcionaris/as interins/as en el SEPE a les províncies d'Albacete , Burgos, Castelló, Guipúscoa, Granada, Huelva, León, Sta. Cruz de Tenerife i Segòvia.

19/07/2018: Resolucions Valoració definitiva de candidats/as per al nomenament com a funcionaris/as interins/as en el SEPE a les províncies de Badajoz, Càceres, Illes Balears, Las Palmas, Lugo, Melilla, Múrcia, Zamora i Zaragoza.

20/07/2018: Resolució Valoració definitiva de candidats/as per al nomenament com a funcionaris/as interins/as en el SEPE a les províncies de la Corunya, Alacant, Cantàbria, Ciudad Real, Còrdova, Jaén, Pontevedra i València.

20/07/2018: Resolució Valoració definitiva de candidats/as per al nomenament com a funcionaris/as interins/as en el SEPE a la província de Madrid.

20/07/2018: Resolucions Valoració definitiva de candidats/as per al nomenament com a funcionaris/as interins/as en el SEPE a les províncies de Màlaga i Sevilla.

20/07/2018: Resolució de 20 de juliol de 2018, per la qual s'esmena l'error detectat en la relació de valoració definitiva de mèrits dels aspirants en el Cos General Administratiu i en el Cos General Auxiliar de l'Administració de l'Estata la Corunya.

24/07/2018: Resolució Valoració definitiva de candidats/as per al nomenament com a funcionaris/as interins/as en el SEPE a la província de Cadis.

24/07/2018: Resolucions de 23 de juliol de 2018, per les quals s'esmenen els errors detectats en la relació de valoració definitiva de mèrits dels aspirants en el Cos de Gestió de l'Administració Civil de l'Estata Almeria i Jaén.

24/07/2018: Resolució Valoració definitiva de candidats/as per al nomenament com a funcionaris/as interins/as en el SEPE a la província de Valladolid.

25/07/2018: Resolució Valoració definitiva de candidats/as per al nomenament com a funcionaris/as interins/as en el SEPE a la província d'Astúries .

25/07/2018: Resolución de 24 de julio de 2018, por la que se subsana el error detectado en la relación de valoración definitiva de méritos de los aspirantes en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado en Illes Balears.

25/07/2018: Resolución de 25 de julio de 2018, por la que se subsana el error detectado en la relación de valoración provisional de méritos de los aspirantes en el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado en Alacant.

03/09/2018: Resolució de 30 de agost de 2018, per la qual s'esmena l'error detectat en la relació de valoració definitiva de mèrits dels aspirants en el Cos General Administratiu i en el Cos General Auxiliar de l'Administració de l'Estata Girona.

29/10/2018: Resolución de 26 de octubre de 2018, por la que se subsana la valoración definitiva de méritos de los aspirantes en el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado en Castellón por ejecución de resolución de recurso de alzada.

20/11/2018: Resolución de 16 de noviembre de 2018, por la que se subsana la valoración definitiva de méritos de los aspirantes en el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado en Almería por resolución de ejecución de recurso de alzada.

Convocatòria

2019

23/05/2019: Resolució Provisional de candidats/as de l'Escala Tècnica de Gestió d'Organismes Autònoms (Especialitat Empro), per al nomenament com a funcionaris/as interins/as en el SEPE en els SS.CC. i a la província de Melilla. S'obre termini de 3 dies hàbils,  a partir del següent a la seva publicació, per presentar al·legacions.

17/05/2019: Resolució Provisional de candidats/as de l'Escala Tècnica de Gestió d'Organismes Autònoms (Especialitat Empro), per al nomenament com a funcionaris/as interins/as en el SEPE a la província de Ceuta. S'obre termini de 3 dies hàbils, a partir del següent a la seva publicació, per presentar al·legacions.

2018

20/09/2018: Resolució Provisional de candidats/as de l'Escala Tècnica de Gestió d'Organismes Autònoms (Especialitat Empro), per al nomenament com a funcionaris/as interins/as en el SEPE a la província de Melilla. S'obre termini de 3 dies hàbils, a partir del següent a la seva publicació, per presentar al·legacions.

05/10/2018: Resolució Provisional de candidats/as de l'Escala Tècnica de Gestió d'Organismes Autònoms (Especialitat Empro), per al nomenament com a funcionaris/as interins/as en el SEPE a la província de Navarra. S'obre termini de 3 dies hàbils,  a partir del següent a la seva publicació, per presentar al·legacions.

05/10/2018: Resolució Provisional de candidats/as de l'Escala Tècnica de Gestió d'Organismes Autònoms (Especialitat Empro), per al nomenament com a funcionaris/as interins/as en el SEPE a la província de Lleida. S'obre termini de 3 dies hàbils,  a partir del següent a la seva publicació, per presentar al·legacions.

10/10/2018: Resolució Provisional de candidats/as de l'Escala Tècnica de Gestió d'Organismes Autònoms (Especialitat Empro), per al nomenament com a funcionaris/as interins/as en els Serveis Centrals del SEPE. S'obre termini de 3 dies hàbils,  a partir del següent a la seva publicació, per presentar al·legacions.

24/10/2018: Resolució Provisional de candidats/as de l'Escala Tècnica de Gestió d'Organismes Autònoms (Especialitat Empro), per al nomenament com a funcionaris/as interins/as en el SEPE a la província de Las Palmas. S'obre termini de 3 dies hàbils,  a partir del següent a la seva publicació, per presentar al·legacions.

2019

6/06/2019: Resolución Definitiva de candidatos/as de la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos (Especialidad Empleo), para el nombramiento como funcionarios/as interinos/as en el SEPE,  Dirección Provincial de Melilla.

31/05/2019: Resolució Definitiva de candidats/as de l'Escala Tècnica de Gestió d'Organismes Autònoms (Especialitat Empro), per al nomenament com a funcionaris/as interins/as en el SEPE en els SS.CC., del SEPE.

27/05/2019: Resolució Definitiva de candidats/as de l'Escala Tècnica de Gestió d'Organismes Autònoms (Especialitat Empro), per al nomenament com a funcionaris/as interins/as en el SEPE a la província de Ceuta.

2018

02/10/2018: Resolució Definitiva de candidats/as de l'Escala Tècnica de Gestió d'Organismes Autònoms (Especialitat Empro), per al nomenament com a funcionaris/as interins/as en el SEPE a la província de Melilla.

17/10/2018: Resolució Definitiva de candidats/as de l'Escala Tècnica de Gestió d'Organismes Autònoms (Especialitat Empro), per al nomenament com a funcionaris/as interins/as en el SEPE a la província de Lleida.

17/10/2018: Resolució Definitiva de candidats/as de l'Escala Tècnica de Gestió d'Organismes Autònoms (Especialitat Empro), per al nomenament com a funcionaris/as interins/as en el SEPE a la província de Navarra.

17/10/2018: Resolució Definitiva de candidats/as de l'Escala Tècnica de Gestió d'Organismes Autònoms (Especialitat Empro), per al nomenament com a funcionaris/as interins/as en els Serveis Centrals del SEPE.

31/10/2018:  Resolució Definitiva de candidats/as de l'Escala Tècnica de Gestió d'Organismes Autònoms (Especialitat Empro), per al nomenament com a funcionaris/as interins/as en el SEPE a la província de Las Palmas.