TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para a Reforma das Administracións Públicas do Servizo Público de Emprego Estatal

Tempos mitjans de tramitació: FEBREIRO 2015

Àmbit xeográfico Nombre de procedementos tramitats Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a 15 días naturais
TOTAL NACIONAL 682.981 1,74 98,54
Áraba/Àlaba 5.399 0,65 99,04
Albacete 5.729 0,78 99,00
Alacant 24.398 1,41 99,11
Almeria 10.018 1,94 99,41
Àvila 1.786 1,37 98,38
Badaxoz 14.973 1,40 98,27
Balears 12.738 1,68 99,57
Barcelona 70.471 1,44 99,16
Burgos 5.126 1,35 99,50
Càceres 7.660 1,83 98,39
Cadis 22.458 2,11 97,27
Castelló 10.814 1,65 96,86
Cidade Real 7.573 1,11 98,11
Còrdova 17.769 2,34 97,62
la Corunya 14.302 1,37 98,11
Conca 2.099 0,73 99,47
Xirona 8.968 1,61 98,64
Granada 17.126 1,73 97,71
Guadalaxara 3.649 1,09 99,72
Guipúscoa 9.752 1,34 98,33
Huelva 10.240 1,93 98,64
Huesca 2.207 1,36 98,62
Xaén 14.337 1,13 98,82
León 5.317 1,18 98,94
Lleida 4.670 1,28 98,58
A Rioxa 4.258 1,03 99,60
Lugo 3.324 0,65 97,09
Madrid 62.569 2,36 99,18
Màlaga 24.571 2,52 97,26
Múrcia 39.218 1,44 98,22
Navarra 10.940 0,97 98,69
Orense 3.331 1,00 97,75
Astúries 12.417 0,64 98,82
Palencia 1.875 0,83 97,44
As Palmells 17.591 1,75 97,13
Pontevedra 16.944 0,98 99,27
Salamanca 3.980 3,10 99,51
Tenerife 16.505 4,03 97,50
Cantàbria 8.336 2,65 97,82
Segòvia 1.991 0,79 98,93
Sevilla 39.606 1,52 97,80
Soria 1.050 0,79 98,14
Tarragona 10.976 2,19 99,60
Teruel 1.984 1,06 99,29
Toledo 10.037 2,34 98,66
València 40.275 1,87 99,52
Valladolid 10.317 1,44 98,73
Biscaia 13.532 1,10 99,58
Zamora 1.715 0,42 99,66
Zaragoza 14.215 1,34 96,77
Ceuta 1.140 1,35 96,86
Melilla 705 6,26 94,72

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. Es recull en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. Es recull el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servei Públic d'Ocupació Estatal té per dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.