TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para a Reforma das Administracións Públicas do Servizo Público de Emprego Estatal

Acumulat a DECEMBRO de 2016

Àmbit xeográfico Nombre de procedementos tramitats Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais % de expedientes resoltos nun prazo igual ou inferior a 15 días naturais
TOTAL NACIONAL 7.721.761 1,82 98,57
Áraba 52.299 0,85 98,12
Albacete 67.547 1,16 98,95
Alacant 267.546 1,32 99,10
Almeria 142.163 3,79 99,08
Àvila 21.753 0,83 98,97
Badaxoz 182.877 1,54 97,47
Balears, Illas 204.461 1,63 99,26
Barcelona 688.473 1,46 99,11
Burgos 55.899 0,94 99,61
Càceres 95.678 1,93 98,89
Cadis 281.704 2,24 96,57
Castelló 99.314 1,61 96,60
Cidade Real 88.591 0,65 99,30
Còrdova 210.429 2,05 98,33
la Corunya 146.831 1,08 97,84
Conca 25.794 1,21 98,87
Xirona 103.852 1,10 98,88
Granada 206.159 1,69 98,11
Guadalaxara 37.849 0,53 99,62
Guipúscoa 94.444 1,67 98,67
Huelva 154.038 2,22 98,98
Huesca 28.050 1,81 98,85
Xaén 190.740 1,35 99,01
León 55.509 1,15 99,43
Lleida 51.009 1,25 98,60
Rioxa, A 43.021 1,47 99,38
Lugo 39.559 0,84 97,17
Madrid 688.484 3,59 99,00
Màlaga 285.698 2,25 96,94
Múrcia 458.732 1,63 98,56
Navarra 110.410 1,10 98,67
Orense 36.831 1,02 98,54
Astúries 142.176 0,55 99,03
Palencia 21.039 0,44 98,57
As Palmells 197.163 1,60 97,83
Pontevedra 179.751 1,22 99,21
Salamanca 43.876 1,26 99,03
Tenerife 189.892 3,41 98,54
Cantàbria 96.878 1,22 98,78
Segòvia 18.815 0,81 98,90
Sevilla 463.413 2,14 97,50
Soria 11.007 1,01 98,25
Tarragona 119.180 0,92 99,66
Teruel 15.228 0,89 99,07
Toledo 112.727 1,73 98,78
València 420.228 1,39 99,45
Valladolid 67.404 1,72 98,73
Biscaia 161.216 1,10 98,92
Zamora 21.438 0,55 99,62
Zaragoza 203.423 1,19 97,53
Ceuta 11.142 1,15 98,29
Melilla 10.021 1,98 98,89

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. Es recull en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. Es recull el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servei Públic d'Ocupació Estatal té per dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.