TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para a Reforma das Administracións Públicas do Servizo Público de Emprego Estatal

Tempos mitjans de tramitació: ABRIL 2016

Àmbit xeográfico Nombre de procedementos tramitats Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a 15 días naturais
TOTAL NACIONAL 604.552 1,50 98,82
Áraba 4.274 0,52 98,65
Albacete 4.993 1,54 99,10
Alacant/Alacant 21.682 1,41 99,18
Almeria 10.906 2,76 99,48
Àvila 1.720 0,51 99,24
Badaxoz 14.827 0,92 98,41
Balears, Illas 12.338 1,14 99,71
Barcelona 53.087 1,07 99,32
Burgos 3.935 0,88 99,58
Càceres 7.408 1,39 99,24
Cadis 23.039 1,84 97,44
Castelló 8.802 1,53 97,66
Cidade Real 6.248 0,51 99,46
Còrdova 17.793 1,72 98,92
la Corunya 11.467 0,77 98,18
Conca 2.118 1,64 97,87
Xirona 7.599 0,81 99,14
Granada 16.538 1,30 98,48
Guadalaxara 2.872 0,45 99,75
Guipúscoa 7.675 1,88 99,03
Huelva 8.447 1,69 99,01
Huesca 2.383 1,35 99,69
Xaén 16.813 0,96 99,09
León 4.203 0,89 99,69
Lleida 4.084 1,14 98,02
Rioxa, A 3.350 1,06 99,56
Lugo 3.064 0,73 97,81
Madrid 56.543 3,18 99,29
Màlaga 23.276 1,67 96,79
Múrcia 34.437 1,17 98,49
Navarra 8.555 1,18 99,26
Orense 2.878 0,66 98,51
Astúries 11.605 0,48 98,99
Palencia 1.510 0,32 98,94
As Palmells 15.731 1,25 98,25
Pontevedra 14.563 0,88 99,53
Salamanca 3.171 1,01 99,66
Tenerife 15.693 2,23 98,97
Cantàbria 7.832 0,94 99,12
Segòvia 1.588 0,50 98,88
Sevilla 38.286 1,88 97,93
Soria 867 0,68 98,99
Tarragona 8.706 0,64 99,75
Teruel 1.141 0,62 99,29
Toledo 8.782 1,66 99,05
València 32.914 1,46 99,61
Valladolid 5.146 1,51 99,07
Biscaia 12.930 0,72 98,92
Zamora 1.618 0,83 99,56
Zaragoza 13.313 1,09 97,02
Ceuta 1.153 1,13 99,55
Melilla 649 1,56 99,61

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. Es recull en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. Es recull el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servei Públic d'Ocupació Estatal té per dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.