TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para a Reforma das Administracións Públicas do Servizo Público de Emprego Estatal

Tempos mitjans de tramitació: DECEMBRO 2016

Àmbit xeográfico Nombre de procedementos tramitats Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a 15 días naturais
TOTAL NACIONAL 572.233 1,47 98,60
Áraba 3.915 0,60 97,79
Albacete 5.148 0,75 98,88
Alacant 18.585 0,77 98,99
Almeria 7.869 3,85 98,77
Àvila 1.784 0,41 99,37
Badaxoz 13.512 1,54 96,66
Balears, Illas 30.253 1,61 98,87
Barcelona 47.124 1,07 99,13
Burgos 4.348 0,71 99,65
Càceres 7.585 1,66 98,87
Cadis 22.327 1,69 97,21
Castelló 5.994 1,05 96,70
Cidade Real 6.499 0,32 99,47
Còrdova 12.219 1,29 98,16
la Corunya 12.440 0,66 98,16
Conca 1.757 0,65 99,36
Xirona 8.458 1,14 98,84
Granada 13.674 1,31 98,15
Guadalaxara 3.174 0,41 99,61
Guipúscoa 7.069 1,37 98,36
Huelva 11.119 1,94 99,09
Huesca 1.997 1,27 98,35
Xaén 10.470 1,22 98,63
León 3.972 0,88 99,50
Lleida 3.938 0,41 99,36
Rioxa, A 2.957 1,69 99,10
Lugo 3.277 0,58 97,69
Madrid 48.973 3,24 99,04
Màlaga 22.421 1,71 97,20
Múrcia 35.652 1,42 98,53
Navarra 9.482 1,10 99,02
Orense 2.851 0,81 98,47
Astúries 10.799 0,43 99,06
Palencia 1.679 0,29 99,11
As Palmells 14.028 1,18 98,37
Pontevedra 15.142 0,74 99,44
Salamanca 3.428 0,73 99,18
Tenerife 14.486 2,77 98,53
Cantàbria 7.758 1,05 98,67
Segòvia 1.581 0,56 98,69
Sevilla 31.344 1,52 97,99
Soria 931 0,98 98,62
Tarragona 9.243 0,63 99,58
Teruel 1.318 0,70 99,66
Toledo 8.566 1,35 97,92
València 26.683 1,08 99,56
Valladolid 4.304 2,26 98,87
Biscaia 11.439 2,83 98,49
Zamora 1.711 0,51 99,53
Zaragoza 15.280 0,81 97,66
Ceuta 749 0,99 97,82
Melilla 921 0,98 99,50

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. Es recull en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dóna per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. Es recull el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servei Públic d'Ocupació Estatal té per dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobrament de prestacions per desocupació reconegudes fins a l'últim dia hàbil de cada mes es realitzen el dia 10 del mes següent o primer dia hàbil posterior.