TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques del Servei Públic d'Ocupació Estatal

Temps mitjans de tramitació: FEBRER 2016

Àmbit geogràfic Nombre de procediments tramitats Temps mitjà de resolució d'expedients en dies naturals % d'expedients resolts en un temps igual o inferior a 15 dies naturals
TOTAL NACIONAL 623.404 1,52 98,65
Àlaba/Araba 4.572 0,38 98,73
Albacete 5.231 0,62 98,94
Alacant 20.986 1,38 99,10
Almeria 8.843 2,76 99,52
Àvila 1.560 0,86 99,45
Badajoz 15.281 1,24 96,93
Illes Balears 13.329 1,14 99,44
Barcelona 58.417 1,04 99,27
Burgos 4.114 0,72 99,70
Càceres 7.324 1,68 99,01
Cadis 22.177 1,88 97,07
Castelló 8.777 1,32 97,25
Ciudad Real 6.851 0,44 99,29
Còrdova 16.584 1,53 98,54
La Corunya 12.159 0,62 98,13
Conca 2.257 1,86 99,44
Girona 8.168 0,78 99,44
Granada 16.760 1,59 98,67
Guadalajara 3.085 0,31 99,71
Guipúscoa 7.555 1,08 98,48
Huelva 9.280 1,64 99,06
Osca 2.233 1,55 99,22
Jaén 17.099 1,16 99,25
Lleó 4.320 0,89 99,27
Lleida 3.815 0,84 99,05
La Rioja 3.413 1,05 99,60
Lugo 3.430 0,93 96,86
Madrid 56.801 3,03 98,84
Màlaga 23.468 1,92 97,40
Múrcia 40.735 0,99 99,09
Navarra 10.141 0,65 99,06
Ourense 3.174 0,77 98,42
Astúries 11.964 0,27 99,29
Palència 1.569 0,26 97,93
Las Palmas 15.522 1,80 97,22
Pontevedra 13.967 1,05 98,96
Salamanca 3.314 0,59 98,84
Tenerife 14.532 3,62 98,02
Cantàbria 8.499 0,94 99,22
Segòvia 1.653 1,03 98,39
Sevilla 38.898 2,06 97,27
Sòria 852 0,91 98,02
Tarragona 10.062 0,82 99,68
Terol 1.129 0,69 99,05
Toledo 9.275 2,10 98,89
València 33.409 1,28 99,48
Valladolid 8.320 1,51 98,65
Biscaia 13.583 0,60 99,24
Zamora 1.660 0,31 99,58
Saragossa 11.379 0,65 98,34
Ceuta 750 0,67 99,45
Melilla 1.128 1,46 99,89

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. Es recull en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. Es recull el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servei Públic d'Ocupació Estatal té per dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.