TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Servicio Público de Empleo Estatal

Temps mitjans de tramitació: DESEMBRE 2017

Àmbit geogràfic Nombre de procediments tramitats Temps mitjà de resolució d'expedients en dies naturals % d'expedients resolts en un temps igual o inferior a 15 dies naturals
TOTAL NACIONAL 516.837 1,23 98,78
Àlaba/Llaurava 2.738 0,57 98,37
Albacete 4.935 0,38 99,10
Alacant/Alacant 19.099 0,95 98,90
Almeria 7.364 3,15 99,40
Àvila 1.719 0,39 99,50
Badajoz 13.239 1,23 98,23
Balears, Illes 29.105 1,90 97,56
Barcelona 37.855 0,93 99,30
Burgos 4.105 0,99 99,62
Càceres 7.143 1,38 99,56
Cadis 20.280 1,45 98,41
Castelló 5.827 1,07 95,40
Ciudad Real 6.657 0,41 99,54
Còrdova 11.568 1,29 98,42
la Corunya 10.022 0,42 98,45
Conca 1.595 0,75 99,57
Girona 7.549 1,01 98,89
Granada 13.420 1,22 98,68
Guadalajara 2.817 0,21 99,90
Guipúscoa 5.126 0,64 98,73
Huelva 12.423 1,49 99,17
Huesca 1.980 1,03 99,47
Jaén 10.460 0,98 98,77
León 3.620 1,07 99,78
Lleida 3.363 0,65 99,29
Rioja, La  2.740 1,37 99,44
Lugo 2.792 0,66 98,83
Madrid 40.756 2,88 98,98
Màlaga 22.333 1,62 97,61
Múrcia 37.486 1,16 98,13
Navarra 7.322 1,25 98,62
Orense 2.686 0,90 99,02
Astúries 9.479 0,30 99,22
Palencia 1.652 0,38 98,89
Las Palmas 13.579 1,11 98,78
Pontevedra 12.234 0,78 98,92
Salamanca 3.167 0,70 99,70
Tenerife 11.807 1,20 98,56
Cantàbria 6.114 0,68 99,01
Segòvia 1.329 0,38 99,26
Sevilla 31.355 1,33 98,30
Soria 759 0,64 98,53
Tarragona 8.299 0,77 99,66
Teruel 1.099 0,49 99,39
Toledo 7.319 0,86 99,20
València 23.787 0,65 99,41
Valladolid 4.241 0,91 99,17
Bizkaia 8.657 0,78 99,32
Zamora 1.437 0,43 99,56
Zaragoza 9.012 0,65 97,24
Ceuta 714 2,17 97,93
Melilla 673 0,31 100,00

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. Es recull en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. Es recull el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servei Públic d'Ocupació Estatal té per dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.