TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Servicio Público de Empleo Estatal

Temps mitjans de tramitació: JUNY 2017

Àmbit geogràfic Nombre de procediments tramitats Temps mitjà de resolució d'expedients en dies naturals % d'expedients resolts en un temps igual o inferior a 15 dies naturals
TOTAL NACIONAL 588.691 1,23 98,85
Àlaba/Llaurava 4.047 0,53 98,55
Albacete 4.929 0,56 98,96
Alacant/Alacant 20.294 0,73 99,11
Almeria 15.370 4,80 98,70
Àvila 1.595 0,40 99,13
Badajoz 14.246 1,05 99,12
Balears, Illes 8.376 1,10 99,56
Barcelona 48.959 0,78 99,28
Burgos 4.046 0,68 99,66
Càceres 6.984 1,22 99,35
Cadis 21.166 1,21 98,81
Castelló 6.981 1,26 97,44
Ciudad Real 6.392 0,63 99,71
Còrdova 19.388 1,14 98,69
la Corunya 10.927 1,20 98,47
Conca 1.693 0,50 99,47
Girona 5.775 0,82 99,24
Granada 17.540 1,14 98,14
Guadalajara 2.921 0,21 99,58
Guipúscoa 6.659 1,02 98,51
Huelva 17.192 1,38 99,51
Huesca 1.819 1,68 98,90
Jaén 17.998 0,95 99,26
León 3.903 1,06 99,28
Lleida 3.206 0,35 99,37
Rioja, La  3.576 2,91 99,72
Lugo 2.902 0,72 97,41
Madrid 55.007 2,16 99,04
Màlaga 20.411 1,58 97,74
Múrcia 30.623 1,16 98,68
Navarra 8.944 1,07 99,16
Orense 2.866 0,63 98,21
Astúries 9.603 0,35 99,07
Palencia 1.722 0,55 99,40
Las Palmas 17.042 1,04 97,80
Pontevedra 12.703 0,75 99,19
Salamanca 3.179 0,58 99,00
Tenerife 14.208 1,61 98,56
Cantàbria 7.128 0,85 98,80
Segòvia 1.155 0,40 99,17
Sevilla 38.818 1,45 98,18
Soria 668 0,64 99,55
Tarragona 7.507 0,50 99,77
Teruel 1.089 0,56 98,08
Toledo 8.258 1,02 98,43
València 38.963 0,62 99,49
Valladolid 4.279 1,18 98,75
Bizkaia 12.135 0,52 98,84
Zamora 1.399 0,25 99,90
Zaragoza 10.377 0,67 97,05
Ceuta 865 2,21 96,33
Melilla 858 0,37 99,70

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. Es recull en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dóna per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. Es recull el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servei Públic d'Ocupació Estatal té per dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobrament de prestacions per desocupació reconegudes fins a l'últim dia hàbil de cada mes es realitzen el dia 10 del mes següent o primer dia hàbil posterior.