TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Servicio Público de Empleo Estatal

Temps mitjans de tramitació: OCTUBRE 2017

Àmbit geogràfic Nombre de procediments tramitats Temps mitjà de resolució d'expedients en dies naturals % d'expedients resolts en un temps igual o inferior a 15 dies naturals
TOTAL NACIONAL 656.675 1,57 98,33
Àlaba/Araba 3.908 0,74 96,71
Albacete 6.432 0,48 98,58
Alacant 24.466 0,88 98,96
Almeria 13.197 7,64 97,63
Àvila 2.091 0,52 98,59
Badajoz 17.129 1,61 97,55
Balears, Illes 20.723 1,67 99,52
Barcelona 54.018 1,15 98,75
Burgos 5.168 0,75 99,66
Càceres 8.359 1,55 98,78
Cadis 25.380 1,86 97,98
Castelló 8.075 1,64 96,45
Ciudad Real 8.171 0,44 99,40
Còrdova 16.219 1,33 97,80
Corunya, la 12.379 0,56 97,89
Conca 2.538 0,73 99,06
Girona 12.108 1,01 99,09
Granada 18.420 1,22 96,98
Guadalajara 3.316 0,32 99,08
Guipúscoa 6.776 1,17 98,43
Huelva 14.612 1,78 98,84
Osca 2.935 3,37 97,41
Jaén 16.773 0,90 98,93
Lleó 4.599 0,99 99,52
Lleida 5.437 1,97 95,92
Rioja, la  3.936 1,22 99,44
Lugo 3.530 0,67 96,78
Madrid 55.291 3,42 98,57
Màlaga 25.174 1,51 97,23
Múrcia 39.255 1,63 97,05
Navarra 7.231 0,96 98,81
Ourense 3.324 0,92 98,81
Astúries 12.096 0,31 98,88
Palència 1.994 0,42 98,58
Las Palmas 16.720 1,35 97,95
Pontevedra 14.716 0,70 98,83
Salamanca 3.992 0,92 98,90
Tenerife 15.017 1,70 98,34
Cantàbria 8.273 1,01 98,01
Segòvia 1.507 0,46 98,71
Sevilla 41.232 1,70 97,54
Sòria 1.108 0,45 98,62
Tarragona 11.865 0,58 99,82
Terol 1.542 0,71 99,28
Toledo 10.473 3,55 98,58
València 33.260 0,83 99,19
Valladolid 5.409 1,11 98,08
Biscaia 11.760 0,48 99,22
Zamora 2.044 0,90 99,24
Saragossa 10.939 0,71 95,53
Ceuta 1.000 1,63 97,29
Melilla 758 0,51 99,24

 

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. Es recull en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. Es recull el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servei Públic d'Ocupació Estatal té per dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.