TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Servicio Público de Empleo Estatal

Acumulat a DESEMBRE de 2018

 

Àmbit geogràfic Nombre de procediments tramitats Temps mitjà de resolució d'expedients en dies naturals % de expedientes resueltos en un plazo igual o inferior a 15 días naturales
TOTAL NACIONAL 7.216.262 1,33 98,63
Àlaba/Llaurava 40.077 0,68 97,78
Albacete 67.300 0,49 98,89
Alacant/Alacant 265.882 1,13 99,08
Almeria 142.870 4,66 98,97
Àvila 21.647 0,44 99,05
Badajoz 183.263 1,28 98,59
Balears, Illes 193.925 1,46 98,78
Barcelona 607.239 0,94 98,98
Burgos 46.989 0,86 99,46
Càceres 93.678 1,30 98,86
Cadis 279.684 1,21 98,46
Castelló 92.149 1,39 96,05
Ciudad Real 85.212 0,49 99,32
Còrdova 199.024 1,25 98,48
la Corunya 139.267 0,54 98,15
Conca 22.734 0,83 99,45
Girona 97.824 0,86 99,00
Granada 201.607 1,29 98,01
Guadalajara 38.501 0,39 99,67
Guipúscoa 71.499 1,03 98,39
Huelva 161.144 1,79 98,84
Huesca 25.450 0,76 99,14
Jaén 186.855 0,95 98,97
León 48.388 0,88 99,00
Lleida 47.961 0,67 99,41
Rioja, La  38.611 1,57 99,31
Lugo 38.115 0,61 97,46
Madrid 636.536 3,40 98,94
Màlaga 282.426 1,54 97,68
Múrcia 448.707 1,04 98,07
Navarra 96.515 0,90 97,88
Orense 36.648 0,93 97,58
Astúries 129.844 0,35 99,15
Palencia 22.168 0,32 98,44
Las Palmas 191.578 1,02 98,09
Pontevedra 160.444 0,74 99,12
Salamanca 44.477 0,96 99,29
Tenerife 175.724 1,04 98,36
Cantàbria 84.758 0,70 98,81
Segòvia 17.267 0,53 99,08
Sevilla 457.288 1,50 97,82
Soria 9.487 0,61 98,18
Tarragona 111.430 0,65 99,70
Teruel 14.557 0,66 98,99
Toledo 104.216 0,84 98,65
València 401.557 0,84 99,28
Valladolid 60.421 1,16 99,02
Bizkaia 129.092 0,39 98,85
Zamora 20.313 0,62 99,38
Zaragoza 122.623 0,72 97,07
Ceuta 11.799 1,50 98,64
Melilla 9.492 1,32 98,42

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. Es recull en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. Es recull el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servei Públic d'Ocupació Estatal té per dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.