TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Servicio Público de Empleo Estatal

Temps mitjans de tramitació: AGOST 2018

Àmbit geogràfic Nombre de procediments tramitats Temps mitjà de resolució d'expedients en dies naturals % d'expedients resolts en un temps igual o inferior a 15 dies naturals
TOTAL NACIONAL 563.684 1,83 98,08
Àlaba/Llaurava 3.644 1,37 96,38
Albacete 5.319 0,64 98,35
Alacant/Alacant 22.165 1,77 98,10
Almeria 12.460 8,32 98,82
Àvila 1.557 0,99 97,62
Badajoz 13.769 1,79 98,44
Balears, Illes 8.318 1,15 99,30
Barcelona 52.643 1,00 98,80
Burgos 3.977 0,92 99,39
Càceres 7.765 1,89 98,35
Cadis 21.046 1,52 97,57
Castelló 6.994 1,83 93,49
Ciudad Real 6.702 0,78 98,07
Còrdova 17.384 1,48 98,46
la Corunya 10.099 0,94 97,05
Conca 1.945 0,81 99,55
Girona 6.918 0,97 99,22
Granada 15.290 1,96 96,62
Guadalajara 2.877 0,30 99,75
Guipúscoa 5.774 0,94 97,54
Huelva 14.527 3,40 97,80
Huesca 1.769 0,92 98,54
Jaén 15.158 1,28 98,42
León 3.979 1,44 97,78
Lleida 3.474 1,24 98,26
Rioja, La  3.286 3,33 98,69
Lugo 2.705 0,66 96,82
Madrid 42.749 4,78 98,17
Màlaga 20.612 1,85 97,42
Múrcia 36.862 1,80 97,41
Navarra 5.972 1,44 96,60
Orense 2.891 1,05 97,68
Astúries 9.259 0,24 98,77
Palencia 1.987 0,79 97,08
Las Palmas 15.902 1,40 97,24
Pontevedra 12.767 1,06 98,74
Salamanca 3.608 1,71 98,83
Tenerife 15.449 1,30 97,97
Cantàbria 5.408 0,66 97,92
Segòvia 1.414 1,27 99,42
Sevilla 36.118 2,20 97,39
Soria 642 0,87 96,53
Tarragona 8.052 0,59 99,61
Teruel 1.009 0,79 97,79
Toledo 7.987 1,99 98,22
València 35.396 0,91 99,27
Valladolid 5.109 2,67 98,78
Bizkaia 9.733 0,36 98,04
Zamora 1.470 0,74 99,63
Zaragoza 10.456 1,31 95,81
Ceuta 782 1,56 98,52
Melilla 506 3,46 98,28

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. Es recull en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. Es recull el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servei Públic d'Ocupació Estatal té per dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.