TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Servicio Público de Empleo Estatal

Temps mitjans de tramitació: OCTUBRE 2018

Àmbit geogràfic Nombre de procediments tramitats Temps mitjà de resolució d'expedients en dies naturals % d'expedients resolts en un temps igual o inferior a 15 dies naturals
TOTAL NACIONAL 674.294 1,42 98,20
Àlaba/Llaurava 3.611 0,69 96,65
Albacete 7.029 0,36 98,96
Alacant/Alacant 24.710 1,20 98,81
Almeria 12.599 6,19 98,60
Àvila 2.245 0,35 98,53
Badajoz 17.567 1,47 98,68
Balears, Illes 17.727 1,33 99,02
Barcelona 56.421 0,94 98,37
Burgos 4.649 0,72 99,43
Càceres 8.565 1,06 99,01
Cadis 27.048 1,32 97,99
Castelló 8.966 1,70 95,26
Ciudad Real 9.107 0,46 99,37
Còrdova 16.970 1,15 98,11
la Corunya 12.475 0,51 97,73
Conca 2.588 1,00 99,50
Girona 11.466 0,96 98,57
Granada 18.301 1,10 97,32
Guadalajara 3.431 0,27 99,88
Guipúscoa 6.211 0,81 98,11
Huelva 14.260 1,73 98,55
Huesca 2.906 0,98 98,16
Jaén 17.211 0,94 98,57
León 4.793 1,03 98,27
Lleida 5.945 0,79 98,96
Rioja, La  3.578 1,67 99,09
Lugo 3.674 0,84 96,86
Madrid 56.781 4,05 98,79
Màlaga 26.171 1,57 97,26
Múrcia 45.746 1,07 98,16
Navarra 8.936 0,85 89,91
Orense 3.655 0,95 97,07
Astúries 12.786 0,27 99,16
Palencia 2.190 0,25 98,32
Las Palmas 17.071 1,06 97,84
Pontevedra 15.171 1,28 98,83
Salamanca 4.302 0,94 99,30
Tenerife 16.477 0,90 98,23
Cantàbria 8.119 0,76 98,41
Segòvia 1.381 0,56 98,90
Sevilla 39.031 1,45 97,03
Soria 893 0,69 99,03
Tarragona 11.426 0,83 99,81
Teruel 1.606 0,40 99,02
Toledo 11.327 0,85 98,51
València 33.562 0,90 98,84
Valladolid 6.164 0,92 98,83
Bizkaia 11.552 0,35 98,24
Zamora 2.011 0,87 99,01
Zaragoza 12.153 0,93 95,69
Ceuta 892 0,88 97,94
Melilla 838 2,02 95,08

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. Es recull en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. Es recull el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servei Públic d'Ocupació Estatal té per dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.