TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Servicio Público de Empleo Estatal

Acumulat fins a NOVEMBRE de 2019

 

Àmbit geogràfic Nombre de procediments tramitats Temps mitjà de resolució d'expedients en dies naturals % de expedientes resueltos en un tiempo igual o inferior a 15 días naturales
TOTAL NACIONAL 7.151.793 1,23 98,41
Àlaba/Llaurava 43.300 0,68 96,59
Albacete 66.729 0,34 98,94
Alacant/Alacant 272.798 1,02 98,78
Almeria 145.028 3,48 98,17
Àvila 22.116 0,41 99,02
Badajoz 177.788 1,22 98,33
Balears, Illes 182.181 1,33 98,65
Barcelona 611.627 0,93 98,62
Burgos 47.038 0,64 99,23
Càceres 91.163 1,15 98,61
Cadis 275.806 1,08 98,82
Castelló 90.704 1,33 96,29
Ciudad Real 83.513 0,41 99,36
Còrdova 191.935 1,19 98,22
la Corunya 136.764 0,61 97,58
Conca 22.698 0,69 99,08
Girona 92.715 1,09 98,72
Granada 195.681 1,22 98,15
Guadalajara 40.111 0,33 99,66
Guipúscoa 68.539 0,74 97,62
Huelva 153.867 1,83 98,41
Huesca 24.536 0,91 98,62
Jaén 175.307 1,03 98,83
León 48.816 1,14 98,62
Lleida 47.054 0,61 99,11
Rioja, La  38.635 1,74 97,60
Lugo 36.075 0,46 97,47
Madrid 668.821 3,23 98,55
Màlaga 271.893 1,29 98,11
Múrcia 405.778 0,96 97,71
Navarra 79.007 0,99 98,98
Orense 35.041 0,97 96,83
Astúries 135.167 0,35 98,71
Palencia 20.574 0,31 98,39
Las Palmas 194.764 1,00 97,78
Pontevedra 164.227 0,65 98,84
Salamanca 44.281 1,04 99,06
Tenerife 179.322 0,84 98,16
Cantàbria 84.918 0,64 98,52
Segòvia 17.012 0,38 99,40
Sevilla 431.612 1,31 97,83
Soria 16.382 0,99 98,17
Tarragona 106.618 0,76 99,64
Teruel 14.512 0,40 99,31
Toledo 105.005 0,64 98,59
València 442.137 0,86 98,90
Valladolid 58.125 0,97 98,83
Bizkaia 132.029 0,40 98,64
Zamora 19.547 0,70 99,11
Zaragoza 122.613 0,69 96,25
Ceuta 11.516 1,16 97,07
Melilla 8.368 3,45 97,16

 

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. Es recull en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. Es recull el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servei Públic d'Ocupació Estatal té per dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.