TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Servicio Público de Empleo Estatal

Temps mitjans de tramitació: FEBRER 2019

Àmbit geogràfic Nombre de procediments tramitats Temps mitjà de resolució d'expedients en dies naturals % de expedientes resueltos en un tiempo igual o inferior a 15 días naturales
TOTAL NACIONAL 593.172 1,18 98,68
Àlaba/Llaurava 3.873 0,44 97,09
Albacete 5.327 0,35 99,09
Alacant/Alacant 21.875 0,81 98,95
Almeria 8.872 2,66 99,05
Àvila 1.601 0,75 99,47
Badajoz 15.471 1,36 98,36
Balears, Illes 14.528 1,50 98,81
Barcelona 51.205 0,95 98,79
Burgos 3.289 0,61 99,57
Càceres 7.338 1,39 98,81
Cadis 21.942 1,09 99,03
Castelló 8.485 1,25 96,56
Ciudad Real 6.419 0,39 99,29
Còrdova 14.414 1,48 97,82
la Corunya 11.373 0,60 97,79
Conca 1.784 0,68 99,09
Girona 7.682 0,86 99,14
Granada 15.922 0,94 99,03
Guadalajara 3.908 0,31 99,61
Guipúscoa 5.692 0,95 98,50
Huelva 9.461 1,31 99,08
Huesca 1.784 0,71 98,61
Jaén 13.447 0,82 99,21
León 3.948 1,35 98,80
Lleida 3.906 0,38 99,69
Rioja, La  2.965 1,24 98,54
Lugo 2.972 0,58 97,72
Madrid 60.278 2,90 98,76
Màlaga 22.664 1,23 98,50
Múrcia 34.319 0,86 98,38
Navarra 6.320 0,84 99,24
Orense 2.821 1,98 98,53
Astúries 12.486 0,61 98,38
Palencia 1.757 0,36 98,51
Las Palmas 16.052 0,89 98,21
Pontevedra 14.536 0,51 99,11
Salamanca 3.411 1,43 99,10
Tenerife 14.864 0,80 98,73
Cantàbria 6.927 0,55 98,69
Segòvia 1.428 0,86 99,45
Sevilla 34.246 1,36 98,50
Soria 668 0,67 98,44
Tarragona 8.990 0,83 99,65
Teruel 1.098 0,36 99,50
Toledo 8.867 0,65 99,00
València 42.799 1,06 98,49
Valladolid 4.978 0,86 99,24
Bizkaia 10.626 0,43 99,02
Zamora 1.732 0,83 99,20
Zaragoza 10.067 0,61 96,74
Ceuta 992 0,85 98,20
Melilla 763 2,20 98,10

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment
  • Temps mitjà de tramitació. Es recull en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. Es recull el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servei Públic d'Ocupació Estatal té per dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.