TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Servicio Público de Empleo Estatal

Temps mitjans de tramitació: OCTUBRE 2019

Àmbit geogràfic Nombre de procediments tramitats Temps mitjà de resolució d'expedients en dies naturals % de expedientes resueltos en un tiempo igual o inferior a 15 días naturales
TOTAL NACIONAL 733.227 1,12 98,64
Àlaba/Llaurava 4.406 0,74 94,30
Albacete 7.293 0,24 99,08
Alacant/Alacant 27.263 1,02 99,09
Almeria 13.703 3,81 97,05
Àvila 2.178 0,32 98,88
Badajoz 19.489 1,05 98,93
Balears, Illes 22.467 0,71 99,48
Barcelona 60.010 0,82 98,82
Burgos 5.172 0,52 99,71
Càceres 9.042 0,84 98,96
Cadis 29.262 1,07 98,68
Castelló 9.052 1,16 95,34
Ciudad Real 9.649 0,36 99,65
Còrdova 17.779 0,96 98,85
la Corunya 13.430 0,49 98,40
Conca 2.685 0,47 99,18
Girona 11.342 1,07 98,58
Granada 19.471 1,15 97,98
Guadalajara 3.992 0,29 99,65
Guipúscoa 6.694 0,48 98,44
Huelva 15.765 1,78 98,97
Huesca 2.916 0,92 98,73
Jaén 17.755 0,97 98,97
León 4.874 0,70 99,48
Lleida 5.995 0,78 98,26
Rioja, La  4.084 1,65 99,52
Lugo 3.750 0,39 98,37
Madrid 66.562 2,90 98,56
Màlaga 27.800 1,35 98,35
Múrcia 45.218 1,07 97,52
Navarra 7.906 1,05 99,34
Orense 3.544 1,05 97,63
Astúries 13.145 0,23 99,41
Palencia 2.196 0,28 98,61
Las Palmas 18.265 0,82 97,97
Pontevedra 17.099 0,55 99,17
Salamanca 4.615 0,78 99,14
Tenerife 17.508 0,62 98,00
Cantàbria 9.224 0,53 99,00
Segòvia 1.731 0,14 99,75
Sevilla 43.117 1,07 98,39
Soria 2.590 0,85 98,75
Tarragona 11.935 0,75 99,81
Teruel 1.674 0,40 99,01
Toledo 11.885 0,80 98,85
València 40.995 0,83 99,11
Valladolid 5.628 0,83 99,40
Bizkaia 13.619 0,42 98,84
Zamora 2.094 0,57 99,60
Zaragoza 13.307 0,93 97,27
Ceuta 969 0,30 95,11
Melilla 1.083 5,94 98,09

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. Es recull en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. Es recull el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servei Públic d'Ocupació Estatal té per dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.