TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Servicio Público de Empleo Estatal

Temps mitjans de tramitació: SETEMBRE 2019

Àmbit geogràfic Nombre de procediments tramitats Temps mitjà de resolució d'expedients en dies naturals % de expedientes resueltos en un tiempo igual o inferior a 15 días naturales
TOTAL NACIONAL 623.112 1,35 98,41
Àlaba/Llaurava 3.700 0,64 97,95
Albacete 6.414 0,35 99,38
Alacant/Alacant 27.036 1,09 98,82
Almeria 14.446 4,84 97,18
Àvila 1.902 0,33 99,50
Badajoz 16.256 1,23 98,72
Balears, Illes 10.456 1,02 99,08
Barcelona 49.777 0,86 98,63
Burgos 3.810 0,49 99,71
Càceres 8.329 1,20 98,79
Cadis 23.906 1,09 98,96
Castelló 8.476 1,46 96,79
Ciudad Real 7.619 0,38 99,46
Còrdova 16.598 1,04 98,78
la Corunya 11.747 0,61 96,86
Conca 2.041 0,50 99,11
Girona 8.163 1,30 98,84
Granada 17.293 1,13 98,52
Guadalajara 3.110 0,49 99,56
Guipúscoa 6.812 0,61 98,26
Huelva 13.538 2,95 97,81
Huesca 2.763 1,00 98,99
Jaén 15.635 1,05 98,82
León 4.353 0,75 99,05
Lleida 4.226 0,74 98,82
Rioja, La  3.271 1,52 99,04
Lugo 3.267 0,39 97,11
Madrid 56.402 4,27 98,28
Màlaga 21.624 1,32 98,18
Múrcia 39.499 1,15 95,86
Navarra 6.450 0,77 99,53
Orense 3.021 1,06 97,45
Astúries 11.423 0,29 99,29
Palencia 1.723 0,32 98,85
Las Palmas 14.496 0,95 97,58
Pontevedra 14.003 0,42 99,14
Salamanca 4.108 1,01 99,45
Tenerife 14.931 0,64 98,03
Cantàbria 7.274 0,48 98,70
Segòvia 1.393 0,10 99,22
Sevilla 39.032 1,40 97,57
Soria 1.617 0,62 98,24
Tarragona 8.504 0,71 99,68
Teruel 1.415 0,55 98,97
Toledo 8.293 0,82 98,62
València 41.220 0,80 99,05
Valladolid 4.739 0,86 99,10
Bizkaia 12.771 0,38 98,70
Zamora 1.769 0,49 98,91
Zaragoza 11.181 0,65 97,17
Ceuta 857 1,32 93,31
Melilla 423 4,07 97,13

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. Es recull en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. Es recull el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servei Públic d'Ocupació Estatal té per dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.