TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Servicio Público de Empleo Estatal

Temps mitjans de tramitació: GENER 2021

Àmbit geogràfic Nombre de procediments tramitats Temps mitjà de resolució d'expedients en dies naturals % d'expedients resolts en un temps igual o inferior a 15 dies naturals
TOTAL NACIONAL 1 . 909 . 409 7 , 41 84 , 44
Àlaba/Llaurava 16 . 601 3 , 65 94 , 57
Albacete 13 . 044 1 , 90 96 , 77
Alicante /Alacant 71 . 855 8 , 66 79 , 80
Almeria 20 . 459 6 , 45 86 , 14
Àvila 5 . 475 2 , 06 93 , 39
Badajoz 27 . 123 2 , 54 94 , 02
Balears, Illes 68 . 603 13 , 05 76 , 86
Barcelona 279 . 735 22 , 71 71 , 19
Burgos 14 . 251 3 , 39 93 , 81
Càceres 15 . 895 2 , 45 96 , 59
Cadis 52 . 023 3 , 82 92 , 29
Castelló 16 . 827 5 , 78 85 , 46
Ciudad Real 14 . 518 2 , 03 94 , 68
Còrdova 30 . 539 1 , 83 95 , 78
la Corunya 34 . 985 3 , 65 88 , 12
Cuenca 5 . 237 1 , 25 96 , 69
Girona 40 . 955 6 , 26 86 , 76
Granada 38 . 251 2 , 95 93 , 76
Guadalajara 9 . 281 1 , 48 97 , 69
Guipúscoa 30 . 947 3 , 89 89 , 02
Huelva 19 . 045 5 , 76 86 , 05
Huesca 7 . 461 9 , 22 82 , 97
Jaén 17 . 564 1 , 90 96 , 73
León 15 . 171 1 , 79 96 , 88
Lleida 15 . 865 6 , 96 71 , 20
Rioja, La  12 . 968 12 , 08 70 , 12
Lugo 7 . 774 1 , 36 96 , 56
Madrid 225 . 379 13 , 57 76 , 33
Màlaga 76 . 626 10 , 09 77 , 20
Murcia 69 . 886 7 , 09 85 , 01
Navarra 28 . 911 7 , 92 80 , 02
Orense 8 . 476 2 , 33 94 , 66
Astúries 41 . 356 1 , 65 94 , 11
Palencia 5 . 680 3 , 19 90 , 33
Las Palmas 51 . 931 6 , 82 77 , 54
Pontevedra 34 . 874 4 , 19 91 , 51
Salamanca 11 . 400 6 , 29 78 , 69
Tenerife 52 . 695 4 , 40 91 , 16
Cantabria 21 . 774 2 , 83 92 , 96
Segovia 4 . 936 1 , 87 94 , 25
Sevilla 85 . 195 7 , 54 80 , 27
Soria 3 . 157 2 , 31 95 , 81
Tarragona 35 . 009 9 , 84 77 , 23
Teruel 4 . 400 0 , 55 98 , 27
Toledo 22 . 773 5 , 63 80 , 87
Valencia 106 . 926 2 , 91 94 , 11
Valladolid 18 . 984 4 , 62 93 , 57
Bizkaia 46 . 669 2 , 18 93 , 78
Zamora 4 . 529 1 , 45 98 , 23
Zaragoza 41 . 541 9 , 12 77 , 10
Ceuta 1 . 926 5 , 44 84 , 98
Melilla 1 . 924 15 , 52 69 , 05

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. Es recull en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. Es recull el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servei Públic d'Ocupació Estatal té per dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.