INFORMACIÓ COVID- 19 DEL SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL A MELILLA

Para atención telemática web

Tràmits de Demanda d'Ocupació

El segellat de la demanda d'ocupació serà automàtic fins a 31 el de gener de 2021 .

Renovació de la demanda a partir del de 1 febrer: Amb la finalitat de facilitar als/les usuaris/as l'accés ordenat i amb un contingent diari per a la renovació de la demanda de forma presencial en l'Oficina d'Ocupació a partir del 1 dia de febrer de 2021 , s'ha habilitat des del de 25 gener un número de telèfon per a cita prèvia que serà atès de dilluns a divendres en horari de   9 14 a hores:  952 99 30 08 . 

Expedició de claus: l'Oficina d'Ocupació atendrà, amb CITA PRÈVIA, a aquelles persones que necessitin l'expedició de noves cl@ves perquè puguin realitzar els seus tràmits online. El telèfon per sol·licitar la cita és  952 99 30 08 , de dilluns a divendres, en horari de 9 39 ; 00 h a 14 39 ; 00 h.

Alta en demanda: Amb la finalitat de facilitar als/les usuaris/as l'accés ordenat i amb un contingent diari per a l'alta en la demanda de forma presencial en l'Oficina d'Ocupació, s'ha habilitat número de telèfon per a cita prèvia que serà atès de dilluns a divendres en horari de 9 14 a hores: 952 99 30 08 .

Bústia de la demanda: dp 52 demanda@sepe.es. Aquesta bústia és només per a altes inicials i actualització de dades. Si es va a sol·licitar prestació, NO fa falta l'enviament de la sol·licitud d'alta a aquesta bústia, la demanda es farà d'ofici quan es gestioni la prestació.

No se podrá duplicar la solicitud de inscripción de demanda (buzón y presencial), siguiéndose un riguroso orden cronológico de presentación de solicitudes sin que exista pre valencia de ninguno de los cauces habilitados.

Tramitació de Prestacions

Cita prèvia per la nostra web: https://sede.sepe.gob.es/citaprevia/solicitudcitaprevia.do.

Realitzant una presolicitud de la prestació, es realitzarà per la web del SEPE, en la secció dedicada a Mesures COVID- 19 . Si es troba en situació de desocupació NO motivada per un ERTE / Formulari per pre-sol·licitud individual de prestacions per desocupació.

No es podrà duplicar una mateixa sol·licitud per diferents vies (cita prèvia i presolicitud).

Des del de 1 juny d'és 2021 necessari acreditar la BAE davant el nostre organisme. Per a això, si Un. vol sol·licitar l'acreditació de la BAE per al SET haurà de manar l'arxiu “sol·licitud acreditació BAE para SIGUEU”, annexat a l'apartat de documentació, a la següent adreça: dp 52 bae@sepe.es.

Informació sobre Planes d'Ocupació de Melilla

icono descarga

Documentació Planes d'Ocupació Delegació del Govern a Melilla

Bústia de Correu Electrònic per a presentació d'al·legacions al llistat del Pla d'Ocupació de la Ciutat Autònoma de Melilla. (Romandrà actiu fins al de 14 desembre inclusivament). Informem que aquesta bústia no atendrà un altre tipus de qüestions: dp 52 alegacionplanescam@sepe.es

Per atencíón Telefónica:

RATEL: 952 99 07 98 (locución Opción 2 )