INFORMACIÓ COVID- 19 DEL SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL A MELILLA

Para atención telemática web

Tràmits de Demanda d'Ocupació

Tràmits de Demanda d'Ocupació a partir del de 1 setembre 2021 :

Renovació de la demanda: Si desitja renovar presencialment la seva demanda demani CITA PRÈVIA a través d'aquesta pàgina web, www.sepe.es, en aquest següent enllaç: https://sede.sepe.gob.es/portalsede/procedimientos-y-servicios/personas/proteccion-por-desempleo/cita-previa.html

*Recordi que també podrà realitzar aquesta gestió accedint amb cl@ve al tràmit online o cridant al telèfon de RATEL: 952 99 07 98

Expedició de claus: Si desitja realitzar presencialment aquest tràmit demani CITA PRÈVIA a través d'aquesta pàgina web, www.sepe.es, al següent enllaç: https://sede.sepe.gob.es/portalsede/procedimientos-y-servicios/personas/proteccion-por-desempleo/cita-previa.html

Modificació/actualització de dades personals i/o informació general: Si desitja realitzar presencialment aquest tràmit demani CITA PRÈVIA a través d'aquesta pàgina web, www.sepe.es, al següent enllaç: https://sede.sepe.gob.es/portalsede/procedimientos-y-servicios/personas/proteccion-por-desempleo/cita-previa.html

Bústia de la demanda: dp 52 demanda@sepe.es. Aquesta bústia és només per a altes inicials i actualització de dades. Si es va a sol·licitar prestació, NO fa falta l'enviament de la sol·licitud d'alta a aquesta bústia, la demanda es farà d'ofici quan es gestioni la prestació.

Tramitació de Prestacions

Cita prèvia per la nostra web:https://sede.sepe.gob.es/citaprevia/solicitudcitaprevia.do.

No es podrà duplicar una mateixa sol·licitud per diferents vies (cita prèvia i presolicitud).

Des del de 1 juny d'és 2021 necessari acreditar la BAE davant el nostre organisme. Per a això, si Un. vol sol·licitar l'acreditació de la BAE per al SEThaurà de manar l'arxiu “sol·licitud acreditació BAE para SIGUEU”, annexat a l'apartat de documentació, a la següent adreça: dp 52 bae@sepe.es.

Informació sobre Planes d'Ocupació de Melilla

Documentación Planes de Empleo Delegación del Gobierno en Melilla 2021 - 2022

Documentació Planes d'Ocupació Delegació del Govern a Melilla

Bústia de Correu Electrònic per a presentació d'al·legacions al llistat del Pla d'Ocupació de la Ciutat Autònoma de Melilla. (Romandrà actiu fins al de 14 desembre inclusivament). Informem que aquesta bústia no atendrà un altre tipus de qüestions: dp 52 alegacionplanescam@sepe.es

Bústia de Correu Electrònic per a presentació d'al·legacions al llistat del Pla d'Ocupació de la Ciutat Autònoma de Melilla. (Romandrà actiu fins al de 14 desembre inclusivament). Informem que aquesta bústia no atendrà un altre tipus de qüestions: dp 52 alegacionplanescam@sepe.es

Per atencíón Telefónica:

RATEL: 952 99 07 98 (locución Opción 2 )