PRESSUPOST INICIAL D'INGRESSOS I DESPESES 2021

Pressupost inicial d'ingressos per a l'any 2021 (en milers d'euros)

Pressupost inicial de despeses per a l'any 2021 (en milers d'euros)