NORMATIVA

Consulta la normativa i legislació bàsica i específica en matèria d'ocupació i accedeix a les base de dades legislativa que t'ofereix el SEPE

En aquesta base de dades , creada i gestionada pel Servei d'Anàlisi, Documentació i Informació de l'Àrea d'Organització i Planificació de la Sotsdirecció Gral. d'Estadística i Informació, podràs consultar una recopilació de les referències legislatives publicades en el Butlletí Oficial de l'Estat, els Butlletins de les Comunitats Autònomes i el Diari Oficial de la Comunitat Europea, des de l'1 de gener de 1988 a l'actualitat i relatives a les disposicions més rellevants que afecten als camps d'actuació del Servei Públic d'Ocupació Estatal

Accedeix a una recopilació de la Legislació estatal en matèria de treball i ocupació.

El SEPE posa a la teva disposició els seus anuaris, en els quals es presenten les referències normatives que s'han produït de tota la legislació nacional, autonòmica, i europea, fonamentalment en matèria d'ocupació, formació professional i prestacions per desocupació.