Seu electrónica

Informació mensual/anual de mercat de treball per ocupació

En aquesta pàgina, i a manera de fitxes, es presenta informació de mercat de treball d'àmbit nacional i per grup primari d'ocupació, segons la Classificació Nacional d'Ocupacions (CNO).

Aquestes fitxes contenen informació sobre contractes i demandants que els Serveis Públics d'Ocupació registren cada mes/any en cadascuna de les ocupacions.Les dades es desagreguen segons diferents variables que conformen un perfil, mostrant les seves variacions mensuals i anuals. Així mateix, s'ofereix informació de la mobilitat del mercat laboral entre les províncies/comunitats autònomes.

Es pot donar el cas que en algun mes no hi hagi dades d'alguna ocupació i per tant no es mostri.

Des de gener de l'Observatori 2010 de les Ocupacions del Servei Públic d'Ocupació Estatal ve publicant informació per ocupació d'aquestes fitxes, mantenint els criteris d'ordenació de la CNO-94, però l'entrada en vigor de la nova Classificació (CNO-11) al gener de 2011 requereix una adaptació dels sistemes informàtics, que fa inevitable la ruptura de la sèrie estadística mensualment publicada.

¿De quina ocupació/professió/treballo vols informació?

Aquí pot vostè cercar ofertes d'ocupació que li interessin: