Seu electrónica

Información mensual/anual de mercado de trabajo de personas tituladas

Certificats de professionalitat

Es mostra informació anual de mercat de treball dels certificats de professionalitat, sent aquests l'instrument d'acreditació oficial de les qualificacions professionals del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals en l'àmbit de l'administració laboral.

 

Per certificat de professionalitat vigent, i a manera de fitxa, s'extreu informació partint de les dades registrades en la demanda d'ocupació dels Serveis Públics d'Ocupació.

 

És de caràcter nacional, periodicitat anual i està ordenada segons les 26 Famílies Professionals que estructura el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, atenent a criteris d'afinitat de la competència professional. Les Famílies Professionals són: Activitats físiques i esportives; Administració i gestió; Agrària; Arts gràfiques; Arts i artesanies; Comerç i màrqueting; Edificació i obra civil; Electricitat i electrònica; Energia i aigua; Fabricació mecànica; Hostaleria i turisme; Imatge personal; Imatge i so; Indústries alimentàries; Indústries extractives; Informàtica  i comunicacions; Instal·lació i manteniment; Fusta, moble i suro; Marítim pesquera; Química; Sanitat; Seguretat i medi ambient; Serveis socioculturals i a la comunitat; Tèxtil, confecció i pell; Transport i manteniment de vehicles; Vidre i ceràmica.