COVID-19

Neurri COVID- goiburua 19

Hartzailea bada langabeziagatik prestazioak edo diru-laguntzak

  • Subsidioaren luzapena eskatu behar du sei hilabete igaro ondoren.
  • Urteko Errenta-aitorpena aurkeztu behar (EMAN) pertsonen kasuan, sorospenaren onuradunak gorako langileentzat 52 urte.

Ikusi bada baten eraginpean ERTE

Eskubidea badu konpentsazio ekonomikoa compatibilizado izana prestazioa ERTE eta lanaldi partzialeko lana arte eska dezakezu 30 ekainaren 2021 en la pre-solicitud banakako emateko eta beste izapide batzuk ("Pre-solicitud aukera emateko "/subtrámite" Lanaren Konpentsazioa Ematea a TP Zehar Banakako ERTE COVID- 19 "). Hemen du pre-solicitud esteka.
Aurkeztutako eskabideak ebazteko gehienezko epea du SEPE arte iraungo du. 31 uztailaren 2021 .

Si se encuentra en situación de desempleo no motivada por un ERTE

La presentación de solicitudes fuera del plazo de los 15 días hábiles implicará la reducción de la duración de la prestación correspondiente.

Instrucciones para consultar el estado de la prestación por desempleo en cualquier situación

Si desea consultar los datos y recibo de su prestación

Para obtener información sobre los datos y recibo de su prestación, siga este enlace.

Si desea obtener un certificado de prestaciones por desempleo

Para obtener un certificado de Prestaciones por Desempleo, siga este enlace.

Si es un trabajador autónomo

La solicitud de la prestación por cese de actividad ha de presentarse ante una mutua colaboradora con la Seguridad Social:

  • Si tiene concertada la cobertura de contingencias profesionales con una mutua, ante dicha mutua.
  • Si no ha formulado la opción por una de estas entidades, ante la mutua de su elección. En este caso, la presentación de la solicitud implicará que opta por dicha mutua.