ZER BEHAR DUT ITZULTZEKO EPEA EZ ZELA ERREKARGUA APLIKATZEA EZ KOBRATZEA.

Langabeziagatiko prestazioa edo subsidioa jasotzen duenean oker, estatuko enplegu zerbitzu publikoak (SEPE) egingo dio, hamar eguneko epean bidezkoa deritzona alegatzeko.

Epe hori igarota, ez bada ebazpen adieraziz eta langabeziagatiko diru-laguntza edo laguntza bat jaso du bere zenbatekoa.

Zenbateko hori itzultzeko epea da30eguneko ebazpenaren jakinarazpena (bidegabe kobratu.

Sartu behar den adieraziko dio bertan SEPE kontuan jakinarazteko.