BALDIN ETA PROZEDURA JUDIZIALERA JARRITAKO ZIGORRA JARTZEN DUT AUZI LARRIA AL DA (LAN IKUSKARITZA EGIN DU BIDEGABEKO KOBRANTZA PROZEDURA?

Zigor oso larriak konpontzeko egindako lan eta gizarte segurantzako ikuskaritzak, jasotako zenbatekoa itzultzeko betebeharra dakar normalean dagokion prestazioa edo subsidioa denean.

Ebazpenaren aurkako errekurtsoa ezesten buruzko urteko zigorra oso larria da, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da.

(Zigorraren aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztea izango da harik eta prozedura ebazteko, prozedura bidegabe kobratu egin ez dela berez geldiarazten zuten zigorra.

Eteten den arte, erreklamazioa oker kobratzeagatik exekuzioa eteteko eskatu behar dute, edo geroago errekurtsoa aurkezteko idazkian berean genituen, baina epaia eman aurretik (auzi errekurtsoa; izan ere, ez da zalantzan jarri ondoren baino ezin dira egin, edo bere epaia.

Errekurtsoan eskaera balego, erreklamatzeko prozedura etengo da bidegabeko kobrantza zein fasetan dagoen gorabehera, auzietarako epaitegiaren ebazten den arte.

Interesdunak administrazioarekiko asmoen kontrako erabakirik ez zuten horren ebazpenaren aurka ezin eska diezaioke bidegabeko kobrantzak gizarte-arloko epaitegian.