BAINA EZ DUT NIRE GAIN HARTU ZUTEN, ETA BA AL DAUKAT BIDEGABEKO KOBRANTZA EGIN BEHAR DA?

Bidegabe kobratu egin behar du, eta legeak ematen al estatuko enplegu zerbitzu publikoa (SEPE), prestazio edo sorospenei etorkizuneko konpentsazio zenbatekoa, hau da, kopuru hori restárselo.

Beraz, harik eta zor den zenbatekoa itzultzeko bidegabeko kobrantza osoa, prestazioa edo subsidioa kobratzea ez da onartu berria hasteko.

Halaber, eskatu du ordainketa zatikatua bidegabe kobratu arte, hau da, epeka devolverlo.