(SEPE BAT DELA, ETA EZ DELA ZUZENA EDO NIRE DATU PERTSONALAK (IZENA, HELBIDEA, …), NON ETA NOLA ERREKLAMATU DEZAKET?

Herri-administrazioek edozein unetan zuzendu ditzakete, ofizioz edo interesatuek eskatuta, materiazko, egitezko edo akats aritmetikoak beren ekintzen ondorioz.

Edozein unetan, idazki bat aurkeztu dezakezu bulegoan bertan eskaintzen da, beharrezko dokumentazioa aurkeztuta datu zuzenak direla; horretarako, hitzordua eskatu behar da bidez.Egoitza Elektronikoa(estatuko enplegu zerbitzu publikoa (SEPE);telefonoa.

Idazkia aurkeztu ahal izan ezean, estatuko enplegu zerbitzu publikoaren bulegoetako lanak zuzenean (SEPE), egin dezakezu:

  • Administrazio orokorreko edozein administrazio-organotako erregistroak izatea (estatua, Autonomia-erkidegoak hura, eta toki-administrazioa osatzen duten erakundeek ere badu (kasu honetan, dagokion hitzarmena balego).
  • Posta bulegoetan.
  • Espainiak atzerrian dituen diplomaziako ordezkaritzak edo kontsuletxeetako bulegoak.
  • Bulegoetako erregistro arloko laguntza.
  • Indarrean dauden xedapenetan adierazitako beste edozein erregistro.