EZBERDINAK AL DIRA BATEZ ERE, OINARRI ARAUTZAILEA KONTINGENTZIA ARRUNTENGATIKO KOTIZAZIOA? ZERTARAKO BALIO DU BAKOITZAK?

Langabezia-prestazioaren oinarri erregulatzailea da prestazio horren zenbatekoa kalkulatzeko, berriz, gertakizun arruntei dagokien kotizazio-oinarria da estatuko enplegu zerbitzu publikoaren (SEPE) kotizazioak kontuan sartzeko duen bitartean, langabezi prestazioa jaso.

Langabezia-prestazioaren oinarri erregulatzailea da batezbestekoa kalkulatu eta lortzen dela dagokion kotizazio oinarria kontingentzia lanik berrienak180lan egindako egunak, hileko egun naturalak kontuan hartuta (30egun azaroan.31abendua...).

Enplegu-erregulazioko kasuan, lan-harremana, Gizarte segurantzako kotizazio-oinarria berbera izango da prestazioa arautzen duen oinarria.

Enplegu-erregulazioko kasuan, lan-harremanen etena edo lanaldi-murrizketa, Gizarte segurantzako kotizazio-oinarria duten langileak prestazioa jaso bitartean dituen legezko betebeharrik kotizatu, batezbestekoaren berdina da, azken sei hilabeteetan kotizatutako oinarriekin okupatu eta gertakizun arruntek eragindako gertakizun arruntengatik lan-istripu eta lanbide-gaixotasunen aurretik zuen orduan legezko langabezia-egoeraren edo kotizatzeko betebeharra irudian.

Lan-kontratua eteten denean edo urteko lanaldiaren murrizketak, enpresak hartu du gizarte segurantzaren kotizazioaren ekarpena ordaintzera behartuta.