Egoitza elektronikoa

Ezberdinak al dira batez ere, oinarri arautzailea kontingentzia arruntengatiko kotizazioa? Zertarako balio du bakoitzak?

Langabezia-prestazioaren oinarri arautzailea kalkulatzeko balio du prestazio horren zenbatekoa, berriz, gertakari arruntengatiko kotizazio-oinarriari duena da estatuko enplegu zerbitzu publikoa (SEPE), kontuan izango ditu eta dagozkion kotizazioak langabezia-prestazioa jasotzen den bitartean.

Langabezia-prestazioaren oinarri arautzailea batezbestekoa kalkulatuz lortzen da kotizazio-oinarriaren dagokion langabezia-gertakariari dagokionez azken 180 lan egindako egunak kontuan hartuta, hilabete bakoitzeko egun naturalak ( 30 egun, azaroaren 31 abenduaren egun...).

Lan-harremana amaitzeko kasuan, gizarte segurantzako kotizazio-oinarria duten bera izanen da oinarri arautzailea.

Baldin eta aldi baterako lan-harremana etetea edo enplegu-erregulazio lanaldi-murrizketa, gizarte-segurantzarako kotizazio-oinarriak prestazioa jaso bitartean, langileek betebehar legalik ez duten pertsonak, dela eta, kotizatzeko oinarrien batez bestekoaren baliokidea izango da azken sei hilabeteetan, gertakizun arruntak direla-eta, eta, bestela, okupazio-lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen gertakari aurreko langabezia-egoera legala, une edo aurkezteko arrazoi izan diren legezko obligazioa dago kotizatzeko obligaziorik.

Lan-kontratua etenda dagoen bitartean edo lanaldi-murrizketa, jarraitzen du sartu behar da, gizarte segurantzaren kotizazio-enpresen ekarpena.