NIRE LANA GALDU ETA BATEZ ERE, AURRETIAZ, BATEZ ERE LANGABEZIA ETA ENPLEGU ERREGULAZIOKO COBRÉ ETEN ZEN, ZENBAT IRAUNGO DU ORAIN NIRE LANIK?

Prestazioa eten da sumatu zuen, azken egunean, lan-harremanaren amaierari gertatzen den eguna arte, ez egin360egun, prestazioaren iraupena izango duen prestazioa jasotzeko eskubidea onartua zuena, geratzen zaion denbora behar du hasieran lan harremana eteteko.

Bi egun horien artean, egin360egun edo gehiago, aukera ematen dio, hasierako epea ireki behar bada edo prestazioa jasotzeko egin duen epealdi horretan sortutako kotizazio berriek. Horri deitzen zaio.aukera-eskubidea.

Halere, lan-harremanaren etendura erabakia hartu zen bitartekoa01/01/2012eta31/12/2013bitartean, biak barne, amaitzen da eta erabakia bitartekoa12/02/2012eta31/12/2014bitartean, biak barne, hartzeko eskubidea izango du, kotizaziopeko langabezia-prestazioa, berriro ere, langabeziara bezain beste egun osoa edo partziala jaso badu eteten denean, gehienez180egun, laguntza hori, betiere berrabiarazteko.

Eskubide hori izango baita, (baldin eta baimena eman zieten, dagozkien enpresa-erabaki lan-harremana eten du, aurreko paragrafoan adierazitako egunetan egiten badute), langabeziako prestazioa agortu balitz, lan-harremana eteten denean, hura amaitu egin behar adina kotizazio gabeko pentsio berri bat lortzeko.

AdibideaLangileak kontratua etenda duen bitartean bat:01/11/2012eta30/04/2013prestazio bat aitortzen zaie.720egun. Ondoren, erabaki da, lan-kontratua iraungitzen da.30/6/2013zertan berriro, aurreko prestazioa. halaber, eskubidea du (zenbat denbora eteten denean, berriz, gehienez ere180egun, baina lehen ez bada ere180hainbat egun.

Informazio gehiago hemen: "ERTE bat edo bat ERE eragin dit