GERO, ADINA BETETZEN AL DA LANGABEZIA JUBILARME JARRAITUKO DUT?

Langabezia-prestazioa jasotzeko eskubidea iraungi egingo da erretiro pentsioduna izatera. irudian, erretiratzeko adina, baldintzak ez betetzeagatik pentsio hori kobratzeko, langabeziako prestazioa jasotzen jarraituko du, baldin eta Gizarte segurantzako institutu nazionalak emandako ziurtagiriak aurkezten duenean (INSS).

Langabezi prestazioa jaso daitezke aldi berean, erretiro partzialeko pentsioa edo beste sistema batean erretiro-pentsioa aitortzen al español.

Kasu horietan, langabeziako sorospena jasotzen dela ematen badu, errentak ez egotea baldintzatuko dute bateragarria den edozein motatako irudian baino.75urteko lanbidearteko gutxieneko soldata)(LGS), aparteko ordainsarien zati proportzionala kontuan izan gabe (pentsioaren zenbatekoa, aparteko ordainsarien hainbanaketa, errenta bezala aintzat hartuko). gainera, frogatu egin behar izanez gero, familiako erantzukizunak.

Jakinarazi du erretiratu aurretik bulegoan egoitza zerbitzuakInternet bidez, hitzordua eskatuedo,egoitza elektronikoaziurtagiri digitala baduzu (estatuko enplegu zerbitzu publikoa, edo nan elektronikoaren erabiltzaile-izena eta pasahitzaCl@ve.